Co je to pískování?

Pískování je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů tryskáním proudu jemných částic. Pískování, jinak tryskání se užívá k odstranění nečistot, k očištění a sjednocení povrchů. Pískování je vhodné i k přípravě povrchu k lakování a například k odstranění koroze či grafity.

Nabízíme například:

odstranění nečistot z nejrůznějších povrchů
očištění koroze
sjednocení povrchů
příprava povrchů pro lakování
odstranění starých nátěrů a grafity

Ukázky našich realizací pískování: